Muzikoterapija

MUZIKOTERAPIJA

 

Muzikoterapija predstavlja i koristi  psihoterapijsku tehniku, skup metoda u kojima muzika, sviranje  ili zvuk služe kao osnovno sredstvo uspostavljanja komunikacije sa klijentom. Mozemo je koristiti u preventivne, dijagnostičke i terapijske svrhe, kao i za stimulaciju psihofizičkog i duhovnog razvoja.

Postoje dvije oblasti muzikoterapije: aktivna i receptivna muzikoterapija.

Aktivna muzikoterapija: terapeut i pacijent pomoću glasa ili različitih instrumenata postižu komunikaciju; primjeenjuje se sa pojedincem ili grupom sa kojima je verbalni vid komunikacije otežan ili onemogućen.

Receptivna muzikoterapija je ona u kojoj pacijent (grupa) sluša odabranu muziku i pomoću testiranog muzičkog izbora postiže željeni psihološki, terapijski efekat.

Takodjer imamo tehnike sviranja tj, tehnike muzikoterapije: 

  •    • Analitičko slušanje muzike (metod vođenih fantazija),  
  •    • art muzikoterapija,  
  •    • integrativna muzikoterapija, 
  •    • metod muzičkog izbora, 
  •    • metod pisanja pjesama.

 

Terapijski pristup

 Sa klijentom se obavlja inicijalni muzikoterapijski intervju, kako bi se utvrdio njegov problem, razmatraju se terapijski ciljevi, bira potencijalno najefikasnija tehnika i tokom seansi se prate rezultati jasno utvrđenim instrumentima.

Izbor muzike se zasniva na teoriji zvučnog identiteta, koja smatra da svaki čovjek ima svoj zvučni identitet, koji stiče tokom prenatalnog razvoja, a koji po rođenju biva oblikovan uticajima okruženja, grupe, kulture.

Muzikoterapeut primenjuje muzikoterapijski metod u okviru slušanja muzike, razumije psihodinamske poremećaje, poznaje medicinske aspekte bolesti, razmatra psihosocijalne faktore, kao i transferzalni i longitudinalni presjek koji prati nastanak poremećaja.

 

Mogućnost primjene

U liječenju svih kategorija psihijatrijskih poremećaja, kod djece, odraslih, individualno, u grupi, u bolničkim i vanbolničkim uslovima, u defektologiji, u tretmanu mentalnih retardacija i razvojnih poremećaja,  zatim   metod izbora u liječenju djece sa autizmom,   kod osoba sa poremećajem govora, poremećajem sluha, vida i drugim vrstama hendikepa.

Ono što bih još rekli jeste da  ne postoji univerzalna terapijska muzika, već se odabir vrši zavisno od terapijskog cilja ili faze terapije. Muzika služi kao sredstvo komunikacije, a suština terapije leži u odnosu muzikoterapeut-pacijent, koji nosi potencijal za postizanje terapijske promjene i liječenje.

 

Veseli bubnjevi i Lingapo

"Veseli bubnjevi" predstavljaju jedinstvenu priliku da se polaznici nauče izražavati u muzičkom smislu. Kroz usvajanje vještina muzičkog izražavanja na udaračkim instrumentima, mališani pospješuju svoje kognitivne sposobnosti te motorički razvoj. Naročito je to da je radionica inkluzivnog karaktera, te ju mogu pohađati i mališani s posebnim potrebama. Pored osnovnih ciljeva koji se ostvaruju planom i programom radionice, postižu se i širi ciljevi kao što su unaprijeđenje  komunikacijskih i perceptivnih sposobnosti, sudjelovanja u grupi, svjesnosti, komuniciranja kroz geste i mimiku  i mnogih drugih koji mališanima pomazu u njihovom sveukupnom razvoju i kognitivnom sazrijevanju i integraciji u društvu. 

U okviru ove radionice aktivnosti se sprovode na osnovu praćenja plana i programa osmišljenog od strane voditelja radionice/kreatora te usaglašenog sa obrazovno-vaspitnim ciljevima radionice i potrebama polaznika. Škola udaračkih instrumenata traje 3 mjeseca (14 sedmica). Rad se odvija jednom sedmično u trajanju od 1 sata, kontinuirano. Aktivnosti su vremenski i sadržinski podijeljene na sljedeći način:

 

  •    • Prva sedmica - upotreba muzičkih instrumenata i njihovo pravilno korišćenje, pjevanje, pisanje i proučavanje melodija, harmonija i riječi pjesama;
  •    • Druga sedmica - kretanje uz muziku, muzičku kompoziciju i zamišljanje slika uz muziku i upoznavanje nesvakidašnjih udaračkih instrumenata koji imaju jedinstven zvuk i djeluju na djecu opuštajuće i inspirativno,
  •    • Treća sedmica - igre s instrumentima i upoznavanje različitih kultura kroz pjevanje i sviranje pjesama iz različitih dijelova svijeta, prevedenih na bosanski jezik uz prilagodbu;
  •    • Četvrta sedmica - sviranje instrumenata i slušanje muzike kroz oblik interaktivne muzičke komunikacije između vaspitača, implementatora projekta i djece.

 

Završna aktivnost projekta je upriličavanje koncerta za roditelje i vršnjake koji će imati priliku upoznati se sa usvojenim vještinama i kreativnim razvojem polaznika škole udaraljki.

KONTAKT

Edukativni Centar LinGap d.o.o.

WOG Centar
Vogošća
Jošanička 55

Tel: +387(61)269917, +387(61)519555
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pronađite nas na Facebook-u