Kursevi njemačkog jezika za medicinare i medicinsko osoblje A1-B1

A1- Početnički stepen 

Ova vrsta kursa je namijenjena za osobe bez ikakvog  predznanja njemačkog jezika. Nastava je koncipirana na savladavanju osnova njemačkog jezika i to gramatike, vokabulara, razumijevanja slušanog i pročitanog i  pismenog i usmenog izražavanja. Polaznici se  upoznaju sa medicinskom tematikom za medicinsko osoblje te sa njihovim korištenjem u svakodnevnom govoru.

Trajanje kursa je 4 mjeseca.

Ukupan fond časova je 40. Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta.

Minimalan broj polaznika po grupi je 5.

 

A2- Temeljni stepen

Uslov z.a pohađanje ovog kursa je predznanje A1 stepena. Idealan je za osobe koje žele izvršavati poslove medicinskog osoblja kao što su tehničari, pomoćno osoblje – Pflegekräfte,  za rad u staračkim domovima i sl. Koncept ovog stepena je utvrđivanje već poznatog vokabulara medicinske tematike, osposobljavanje za dijaloge gdje je težište na konverzaciji – razgovoru na relaciji pacijent-medicinar, dogovaranje termina, telefonski razgovori sa pacijentima i kolegama itd.

Trajanje kursa je  5 mjeseci. 

Ukupan fond časova je 50. Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta 

Minimalan broj polaznika je 5.

 

B1- Napredni stepen

Uslov za pohađanje ovog kursa je predznanje iz A2 stepena. U toku ovog kursa radi se na uvođenju kompleksnih jezičkih struktura, kompleksnog stručnog vokabulara, radi se na sposobnosti stručnog izražavanja: postavljanju dijagnoze, dogovaranju specijalističkih pregleda, očitavanju nalaza, uspostavljanju terapije i sl. Isto tako polaznici ovog kursa se osposobljavaju za samostalno izražavanje u govoru i pisanju. Ovaj kurs je pogodan za medicinare, medicinske sestre i tehničare, zubotehničare.

U toku ovog stepena svi polaznici koriste stručne udžbenike i literature. 

Trajanje kursa je 5 mjeseci. 

Ukupan fond časove je 50. Nastava se odvija tri puta sedmično po 60 minuta.

Minimalni broj polaznikaje 5.

KONTAKT

Edukativni Centar LinGap d.o.o.

WOG Centar
Vogošća
Jošanička 55

Tel: +387(61)269917, +387(61)519555
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pronađite nas na Facebook-u